14 mei Brandgrensdichters Herdenken Het Bombardement

menu knop | Aanleiding | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019Locaties | DeelnemenPersberichten | Publicaties

Sinds 2015 organiseert Huis Der Zotheid jaarlijkse een herdenking waarbij elk jaar meer Rotterdammers op een straathoek aan de brandgrens een gedicht voordragen. Op 14 mei 2018 brengen wij 78 dichters, een op elke hoek van de brandgrens, samen met als doel om de herinneringen levend te houden. 

Brandgrensrun
Deze herdenking werd in het leven geroepen als reactie tegen de brandgrensrun in 2015 waarbij duizenden mensen ter nagedachtenis van hen die vielen langs de brandgrens renden. Wij vinden een funrun namelijk geen gepaste herdenking voor de 721 doden die op 14 mei 1940 vielen. Het is nu wachten totdat burgemeester Aboutaleb op 27 januari een vergunning geeft voor een Stoplersteinerun langs de 262 stoplersteine in Rotterdam om het einde van de Holocaust en/of de Auschwitz Dodenmarsch (18-21 januari) te herdenken of een vergunning afgeeft om op 4 mei een Dodenrun langs alle locaties waar Rotterdammers zijn vermoord tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat laatste is in Rotterdam ongetwijfeld mogelijk, in andere steden waar dan ook ter wereld wordt je bij het maken van de plannen al uitgejouwd en op de dag zelf gearresteerd nog voordat je een stap heb gezet.

2015-2016-2017-2018
– 2015 De Stroom van Jan Prins  (Rotterdam, 5 februari 1876 – Naarden, 9 februari 1948)
– 2016 Vliegers die geen genade kennen van Anton van Atten (18-3-1901 te Rotterdam – 22-3-1976 te Rotterdam)
– 2017 Doodenmarsch van Clara Eggink (Utrecht, 18 April 1906 –  3 Maart 1991 te Scheveningen)
– 2018 Den Tiende Mei van een onbekende dichter

De tiende mei 1940
(english / deutsch / arabic / spanish)

Den tienden Meidag zal ik nooit vergeten,
Hij ligt geborgen in mijn bloed
En kan eerst sterven met mijn eigen leven;
Onthou dat wel, begrijp mij góéd!

Toen mijn buren op dien morgen riepen:
‘Sta op! De Duitschers zijn in ‘t land!
Zij kwamen hier, terwijl wij rustig sliepen’,
En: ‘Schiphol – Schiphol! – staat in brand!’

Heb ik – en God zal het moeten erkennen
Voor dit mijn hart in diepen rouw –
Gebeden, dat die heele moffenbende
In Neêrlands wateren verzuipen zou!

Twee dagen lang streden de marinieren
In Rotterdam en bleven staan;
De vijanden konden niet zegevieren,
En daarom moest het anders gaan!

De stalen kraaien gierden òp ten hemel,
En onder een neutrale zon
Ontlastten zij zich van het vuil der bommen.
Zoo beestachtig als het maar kon!

Ik dwaalde later langs de catacomben,
Bij gruwb’ren tooverslag ontstaan,
En meer dan veertien zware nachten heb ik
Den toren elk uur hooren slaan.

Toen zij, die zich ‘de beste burgers’ noemden,
‘Door God met heerlijkheid bekleed’,
Hun klok van bloed en schande schonken aan hem,
Die Rotterdam mishand’len deed,

Heb ik mijn hersens voelen wank’len, en als
Haar stille hand mij niet genas,
Leefde ik heden in de schaduw, omdat ‘k
Een moordenaar geworden was.

Die hand werd sindsdien duizend malen stiller,
Een stilte, die geen naam ooit kreeg;
Een Duitsche troep ging zingend onder ‘t venster,
Toen zij voor ‘t laatst naar adem heeg.

‘k Heb mateloos geworsteld met mijzelve,
Gebekvecht met een stem in ‘t bloed,
Die mij bezwoer, dat alles in de wereld
Geschiedt, zooals ‘t geschieden móét!

God en een doode zijn mij tot getuigen,
Zij waren in dien strijd mij bij,
En weten hoe ik bad en vocht om waarheid,
En nog is ‘t hart niet twijfelvrij.

Maar weet: dien tienden zal ik nóóit vergeten,
Hij blijft gebrandmerkt in mijn bloed,
En kan eerst sterven met mijn eigen lichaam:
Onthou dit wel, begrijp het góéd!

Elk jaar op steeds meer straathoeken net zo lang totdat men hand in hand aan de brandgrens gezamenlijk een gedicht over het bombardement voordragen ter herdenking van hen die vielen.

Open Podium
Na afloop kan men tijdens de afsluitende manifestatie van 14:00 – 16:00 in Huis Der Zotheid aan de Haringvliet 401 uit eigen werk voordragen of naar andermans werk luisteren. Dit is een open podium en iedereen kan daar aan deelnemen. Voorwaarde is dat het gedicht gaat over de Tweede Wereldoorlog, het Bombardement of Wederopbouw.