14 mei 2016

menu knop | Programma | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 20192020 | 2021 | Locaties | Deelnemen | Toolkit | Persberichten | Publicaties | Muurgedicht | Deel je foto’s en video’s

Op 14 mei 2016 hebben wij het gedicht Vliegers die geen genade kennen van Anton van Atten (18-3-1901 te Rotterdam – 22-3-1976 te Rotterdam) op 76 straathoeken aan de brandgrens voorgedragen. 

Vliegers die geen genade kennen …
door Anton van Alten
(Engels | Spaans)

Er kwamen vliegers aangevlogen,
Haast als lammetjes zoo zacht;
Die hebben, vol van mededoogen.
’n Bezoek aan Rotterdam gebracht.
Zij lieten daar hun bommen vallen,
Door liefd’ en teederheid bezield …
DE VLIEGERS DIE GENADE KENNEN
DIE HEBBEN ROTTERDAM VERNIELD.Daar werd een ziekenhuis getroffen,
Waarop een RODE KRUISVLAG stond,
Daar was het dat men alle eischen,
Van recht en van beschaving schond.
Daar stonden duizendtallen huizen
In weinig tijds in VUUR EN VLAM
DE VLIEGERS DIE GENADE KENNEN
DIE BOMBARDEREN ROTTERDAM !!!!!Daar werden VROUWEN, KINDEREN, GRIJSAARDS
Door dat genadige geweld
Bij ’t ijdel vluchten door de straten,
Door ’t vallend puin terneer geveld.
Daar vluchten angstig opgejaagden
Over de vuur’ge straten voort …
DE VLIEGERS DIE GENADE KENNEN
DIE HEBBEN DUIZENDEN VERMOORD !!!Vanuit de Rotterdamsche puinhoop
Stijgt fel en rauw de schrille kreet:
ZIET EN ONTHOUDT WAT HIER GESCHIED IS
WIE HIER GENADE GELDEN DEED !!!!!
Die kreet weerklinke allerwege
Door ons geknechte Nederland
DE VLIEGERS DIE GENADE KENNEN
DIE HEBBEN ROTTERDAM VERBRAND !!!!!!!!!